Sklizeň a vakování pícnin

/Sklizeň a vakování pícnin
­

Sečení pícnin

Sečení pícnin zajišťujeme dvěma sestavami – buď 1 čelní + 2 boční, anebo 1 čelní + 1 boční. K sečení píce jsme schopni zajistit nahrnování píce, sklizeň řezačkou, odvoz, rozhrnování, dusání anebo plnění sklizené píce do PE vaků.

 

Sklizeň pícnin

Sklizeň pícnin zajišťujeme vlastními a smluvními řezačkami, dále pak jsme schopni zajistit i odvoz , rozhrnování a dusání senáže , jakož i ukládání senáží do PE vaků.

 

 

 

Sklizeň GPS

Sklizeň GPS provádíme buď dvoufázově – tzn. po posečení, zavadnutí a nahrnutí píce na řádky, sklízíme klasicky sběračem jako vojtěšku, anebo sklízíme napřímo za pomocí adapteru „Direct Disc“, který umožňuje přímou sklizeň obilovin, hrachu, bobu, lupiny při vhodné zralosti. Výhodou přímé sklizně je nezávislost na počasí, kdy při náhlé změně jednoduše sklizeň přerušíme, nedochází také ke kontaminaci půdními bakteriemi jelikož odpadá nahrnování posečené píce na řádky. Přímá sklizeň je však náročnější na načasování termínu sklizně vzhledem ke stupni zralosti celé rostliny, zejména pak zrna.

 

Ukládání krmiv do vaků

Naše firma disponuje 4 vlastními silážními stroji (vakovači). Jsme schopni plnit vaky o Ø 2,4,  2,7 a 3 m a délce 45, 60 a 75 metrů. Další vakovače si najímáme dle potřeby a množství zakázek. Máme dlouholetou zkušenost s vakováním nejrůznějších druhů krmiv – do vaků ukládáme vojtěškové, jetelové, travní senáže a jejich směsky, dále pak kukuřičnou siláž, hrachovou siláž, pivovarské mláto , lihovarské výpalky, cukrovarské řízky apod.. Dodáváme také všechny průměry a délky vaků.